top of page

ปฏิมากรรมเจ้าใหญ่เชียงยืน

ควายเจ้าใหญ่เชียงยืนเป็นควายที่มีเขางามที่สุด เจ้าใหญ่เคยเดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเข้าค่ายบวชสามเณรฤดูร้อนปัจจุบันเจ้าใหญ่ได้เสียชีวิตไปเเล้ว ทางวัดจึงได้ดำริจัดสร้างรูปปั้นเหมือนเจ้าใหญ่เชียงยืนขึ้น โดยมีลักษณะควายจ่าฝูง ที่จะนำพาผู้ที่มีโอกาสด้อยกว่าให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ศิลปินผู้สร้าง คือ นายกิตติ ศิริตื้นลี

bottom of page